CTA

Nowoczesna gospodarka magazynowa wymaga informatycznego wspomagania procesów logistycznych. System magazynowy WMS koordynuje operacje magazynowe i monitoruje zdarzenia mające wpływ na ich przebieg. Na poziomie operacyjnym i zarządczym optymalizuje procesy, kontroluje ich poprawność, zwiększa wydajność i ogranicza koszty. WMS to elastyczne rozwiązanie, które dopasowujemy do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i zintegrujemy z jego systemem ERP.

Oferujemy system ITC WMS, który usprawni obsługę gospodarki magazynowej. Nasze rozwiązanie znacząco zautomatyzuje prace magazynierów, zoptymalizuje i przyspieszy procesy magazynowe, a także skontroluje poprawność wykonywanych działań przez pracowników. System stanowi doskonałe rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstwa produkcyjnych oraz handlowych oczekujących optymalizacji procesów logistycznych poprzez systemowe wspomaganie operacji magazynowych.

optymalizuje procesy logistyczne, polepsza jakość obsługi klienta, zwiększa efektywność pracy magazynu

ITC WMS składa się z modułów:

System magazynowy ITC WMS spełnia wszystkie najważniejsze funkcje, których wymagamy od tego typu rozwiązań. Umożliwia rozbudowę, która zasadniczo wpływa na efektywniejsze zarządzanie magazynem. System wspiera następujące operacje:

Operacje podstawoweOperacje dodatkoweOperacje specjalistyczne
przyjęcie surowcówpaletyzacja automatycznaprzyjęcie z produkcji
przyjęcie wyrobów gotowychprzesunięcie towarukonsygnacja
przyjęcie towarów handlowychweryfikacja (sprawdzenie informacji o produkcie)co-packing
kontrola ilościowa i jakościowaetykietowanie (drukowanie seryjne) 
wydaniaaplikowanie etykiet 
wysyłka  
przesunięcia magazynowe  
zwroty  
inwentaryzacja (spis z natury)  
Funkcjonalności Systemu WMS - przeczytaj poniżej lub
ikona człowieka z wózkiem z paczkami

Operacje magazynowe umożliwia scentralizowanie kontroli nad operacjami magazynowymi w czasie rzeczywistym

ikona domu

stan magazynu umożliwia optymalizację stanów magazynowych

dwa koła zębate i strzałki

konsolidacja zadań skraca czas realizacji operacji magazynowych

ikona wagi

zarządzanie towarami pozwala śledzić numery partii i nośników

odznaka

kontrola jakości towarów kontroluje daty produkcji, ważności oraz przyjęcia

ikona litery i w kole

dodatkowe informacje dostarcza informacji niedostępnych w systemach ERP

trzy czarne kwadraty

powierzchnia magazynowa polepsza wykorzystanie przestrzeni magazynowej

dwie strzałki skierowane do siebie

redukcja błędów eliminuje błędy zmniejsza ilość popełnianych błędów przez pracowników na wszystkich etapach procesu

ikona przedstawiająca trzy osoby

nowi pracownicy upraszcza wdrożenie nowych pracowników do magazynu

klepsydra

kontrola pracy czuwa nad jakością pracy magazynu i parametrami wydajnościowymi – monitoring procesów

ikona łączności

terminale radiowe integruje operacje na radio terminalach z aplikacją centralną

Przyjęcie towaruExpertPlusLite

przyjęcia na podstawie awizacji (ZD w ERP) oraz bez awizacji (do bufora ERP)
kontrola asortymentu, ilości, LOT, BB poprzez skanowanie lub wybór z listy
przeliczanie jednostek: palety/warstwy/kartony/sztuki
zliczanie ilości jednostkowych/zbiorczych
odczyt kodów wagowych i sumowanie
możliwość uzupełniania brakujących informacji
uzupełnianie atrybutów (weryfikacja jakościowa)
przyjmowanie nośników jednorodnych i MIX
wydruk etykiet GS1 dla nośników jednorodnych
generowanie nośnika własnego podczas przyjęcia (przypisanie produktu do palety)
obsługa kodów kreskowych: EAN/CODE128/I2OF5/UPCA sztukowe/wagowe/paletowe/własne
wydruk etykiety identyfikacyjnej magazynowej na opakowanie zbiorcze lub jednostkowe (obsługa seryjnego etykietowania podczas przyjęcia – każda zamknięta pozycja automatycznie wywołuje wydruk)
przypisanie lokalizacji magazynowej automatyczne lub przez operatora
generowania własnego numeru serii lub BB podczas przyjęcia
tworzenie dyspozycji PZ WMS oraz aktualizacja informacji na dokumencie ZD tj. modyfikacja ilości na rzeczywiste, dodanie numeru palety/kartonu, innego opakowania zbiorczego, modyfikacja BB oraz LOT
podgląd w czasie rzeczywistym stanu realizacji dyspozycji
przyjęcie towaru z wygenerowaniem nośników i przypisaniem lokalizacji magazynowej lub bez
przydział lokacji magazynowych: - operator - system – simple address
system near pick
system multi-load
system bulk
system invalid quality
tworzenie automatycznych dyspozycji transportowych (rozdział fazy przyjęcia od zmagazynowania)
automatyczna alokacja lokalizacji magazynowych pod awizowane przyjęcie
tworzenie automatycznych dyspozycji przepakowania na podstawie przyjęcia
cross docking

Wydanie towaruExpertPlusLite

wydanie na podstawie ZO tworzonego w ERP stanowiącego awizację
obsługa numerów serii i dat przydatności (BB) podczas awizacji i wydania
ZO automatycznie dostępne w WMS
uruchomienie zbiórki z poziomu ERP lub WMS (np. odroczone w czasie) ręczne lub według harmonogramu
tworzenie zadań wysyłkowych (kilka wysyłek jako 1 zadanie), przypisywania priorytetów oraz dat aktywacji
zbiórka pod zamówienie lub według asortymentu (obsługa trasy)
kontrola asortymentu, ilości, numeru serii, BB oraz innych atrybutów
obsługa kodów kreskowych: EAN/CODE128/I2OF5/UPCA sztukowe/wagowe/paletowe/własne
składanie/pakowanie podczas zbiórki, tj. tworzenie i przypisywanie do palet
automatyczne lub ręczne tworzenie dyspozycji, weryfikacji wybranych/wszystkich palet [WP] i obsługa procesu weryfikacji palety jako pojedynczej dyspozycji lub zadania
wydanie proste – realizowane przez operatora radio-terminala – tworzące specyfikację do bufora dokumentu magazynowego
podgląd w czasie rzeczywistym stanu realizacji dyspozycji
aktualizacja dokumentu ZO/WZ o dane uzyskane podczas przyjęcia np. rzeczywiste BB, ilości
planowanie wysyłek i rezerwacji produktu z poziomu WMS, w tym wskazanie np. konkretnej palety
elastyczne zarządzania wysyłkami, tworzenie zadań, przekazywanie ich do realizacji, drukowanie listy – automatyczna aktualizacja stanu zadań
weryfikacja palet po wykonaniu dokumentu WZ
pre-paletyzacja na etapie tworzenia dokumentu wydania WMS (obliczanie według danych logistycznych, ilości palet/warstw/opakowań zbiorczych, jednostkowych, w tym konfiguracji palet niepełnych)
realizacja zbiórki automatycznej na podstawie wybranych ZO w trybie metoda: multi order, multi client picking, pick by item, kompletacja falowa
tworzenie dokumentu wydania na podstawie indywidualnej strategii kompletacji towaru dla kontrahenta w podziale na pozycje asortymentowe np. FIFO, LIFO, FEFO
warunki dostawy (możliwość aktualizacji dokumentu w ERP)

TransportExpertPlusLite

planowanie wysyłki niezależne lub jako część trasy
drukowanie listy załadunkowej dla wybranych nośników, zbiórek, tras
tworzenie zaawansowanych wydań na podstawie list kompletacyjnych
ustalenie miejsca i kolejności załadunków wysyłek
nadzór nad kolejnością załadunku nośników
wyznaczanie doku załadunkowego
automatyczny przydział zadań załadunkowych użytkownikom
reguły łączenia wydań i przyporządkowywania do wysyłek
eksport danych o wysyłce do systemu przewoźnika np. Fedex (automatyczna generacja listu przewozowego)

PrzepakowaniaExpertPlusLite

rozchód wewnętrzny określonej partii asortymentu i przyjęcie wewnętrzne tego asortymentu ze zmienionymi własnościami np. jednostką (rozchód kartonu, przyjęcie sztuk; rozchód wagi zbiorczej, przyjęcie w wadze egzemplarzowej/jednostkowej) – operacja skutkuje powstaniem odpowiednich dokumentów WMS oraz w ERP

Etykietowanie jednostkowe i aplikacja etykietExpertPlusLite

drukowanie etykiet produktowych na opakowania handlowe lub zbiorcze według wzoru
tworzenie zadania powiązanego – aplikacja etykiet na produktach z określonej partii / nośnika
ww. czynności realizowane jako zadanie
drukowanie informacji o dacie przydatności, numerze serii, producencie na istniejących już etykietach indywidualnie dla każdego produktu

Przesunięcia magazynoweExpertPlusLite

obsługa przesunięć międzymagazynowych na podstawie dokumentu MM, tj. wydanie z MW, przyjęcie na MP, potwierdzenie MP odłożonego w czasie, zmiana statusu MP
przesunięcia realizowane pomiędzy magazynami systemu ERP na podstawie dokumentów z systemu ERP

Przesunięcia towaruExpertPlusLite

przesuwanie nośników pomiędzy lokacjami (np. konsolidacja)
przesuwanie wybranego towaru pomiędzy nośnikami
inicjowanie z poziomu aplikacji Manager oraz z poziomu aplikacji Mobile

ZwrotyExpertPlusLite

generowanie dokumentów zwrotu WMS (wraz z ustaleniem powodu zwrotu dla dokumentu lub poszczególnych pozycji z centralnie zarządzanego słownika) i zapis do bufora systemu ERP
obsługa zwrotów awizowanych, etapowa walidacja zwrotu

InwentaryzacjaExpertPlusLite

spis z natury asortymentu (ilość wraz z wszystkimi obsługiwanymi własnościami) do bufora dokumentu magazynowego
porównanie ze stanem z systemu ERP
raport dokonanego spisu w układzie było | jest | różnica +/-
spis realizowany w całym magazynie lub jego części po lokalizacjach (w wybranych lokalizacjach lub zakresie]
realizacja spisu przez wiele komisji
raport inwentaryzacyjny w podziale na komisje

System lokalizacji magazynowychExpertPlusLite

śledzenie nośników magazynowych od wejścia do opuszczenia magazynu
historia lokacji magazynowych
przeglądanie % zajętości i statusu miejsc magazynowych, w ujęciu blokowym
optymalizacja składowania w regałach typu drive-in oraz blokach na posadzce poprzez wyszukiwanie identycznych towarów (również pod względem nr serii czy daty przydatności) i tworzenie zleceń konsolidujących
blokowanie obiektów logistycznych np. obszaru, miejsca, nośnika

Funkcjonalności dodatkoweExpertPlusLite

obsługa drukowania etykiety SSCC (mieszana, jednorodna), numerator SSCC, edycja zawartości palety, specyfikacja palety dla palet MIX, wydruk na żądanie
porównywarka dokumentów ERP – WMS – szybka optyczna kontrola zgodności i automatyczna analiza rozbieżności pomiędzy dokumentami
ewidencja zdarzeń: kto, kiedy tworzył zlecenie, kto je obsługiwał (z obsługą na poziomie 1 skanu dla 1 pozycji)
benchmarkowanie operacji na poziomie każdego ogniwa procesu: czas od utworzenia do zakończenia zadania, błędy systemowe, operator
komunikator – dwukierunkowa wysyłka informacji oraz powiadomień do aplikacji WMS Mobile / PDA
kompleksowa/ konfigurowalna wdrożeniowo obsługa statusów umożliwiająca dopasowanie procesu logistycznego WMS do komunikacji z zewnętrznym systemem ERP
rejestr opakowań np. palet – przypisywanie opakowań do asortymentu, prowadzenie ich ewidencji oraz rejestrowania podczas operacji przyjęcia i wydania
raportowanie statystyk systemowych, porównanie pracy operatorów

Funkcjonalności administracyjneExpertPlusLite

wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o aktywności radio terminali i ich statusie
centralna aktualizacja aplikacji WMS Mobile na radio terminalach w trakcie ładowania aplikacji
centralna aktualizacja aplikacji WMS Manager
wszystkie komponenty komunikacyjne pracują w trybie usługi systemu Windows i posiadają swoje kontrolujące GUI
rejestracja i konfiguracja wszystkich drukarek z WMS Manager

Szukaj na stronie

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Od 22 lat na rynku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Sprawdź nas.


Rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

ul. E. Romera 10
02-784 Warszawa
Zobacz na mapie
Oddział Białystok
ul. Warszawska 14
15-063 Białystok
Zobacz na mapie

KRS: 0000779010
NIP: 9512481556

© ITCenter 2018      Projekt i wykonanie ITCenter
Wersja na komputer