CTA

Jeśli nurtują Cię poniższe pytania? ….To dobrze trafiłeś!

 • Czy podlegasz pod NIS2? Sektory kluczowe vs sektory ważne.
 • Czy wiesz, jak się zachować w przypadku incydentu z zakresu cyberbezpieczeństwa?
 • Czy wiesz jakie działanie nosi znamiona cyber-ataku?
 • Czy potrafisz opracować zgodny z wymaganiami raport z incydentu?
 • Czy wiesz już ile może kosztować dedykowany SOC?
 • Czy miałeś już do czynienia z atakiem i żądaniem okupu?
Zapewnij zgodność swoich działań z dyrektywą NIS2 już dziś.
Zbuduj dopasowany do Twojej organizacji i skalowalny SOC bez kolosalnych inwestycji na starcie.
Monitoruj bezpieczeństwo systemów informatycznych w trybie 24/7.
Identyfikuj i mityguj podatności i zagrożenia Twojego systemu i aplikacji.
Zminimalizuj ryzyko nałożenia kary dla zarządu spółki.

Oferta ITCenter skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw z sektora infrastruktury krytycznej, jak i do tych nie należących do tej grupy. Posiadamy narzędzia dostosowane również do potrzeb jednostek administracji publicznej czy sektora prywatnego działającego w różnej skali.

Wiedza i doświadczenia ekspertów z ITCenter umożliwią:

 • Zapewnić wysoki ale dostosowany do skali działania i potrzeb, poziom cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji;
 • Spełnić niezbędne wymogi prawne w tym obszarze, minimalizując ewentualne konsekwencje karne zarządu spółki;
 • Dostęp do efektywnych i najbardziej aktualnych technologii i narzędzi;
 • Osiągnąć wysoki poziom usług przy dopasowanym zakresie outsourcingu.
Chcesz porozmawiać o usługach?

Zamów konsultacje

Security Operations Center (SOC) – co to jest i jakie są zalety?

Security Operations Center (SOC) od ITCenter, czyli centrum operacji bezpieczeństwa, stanowi serce monitorowania oraz analizy incydentów bezpieczeństwa na poziomie informacji. Jako dedykowana jednostka, SOC koncentruje się na ochronie Twojej organizacji i jej zasobów przed atakami cybernetycznymi, lecz również na wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i reagowaniu na nie w czasie rzeczywistym. Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa podejmują się tych działań, korzystając z zaawansowanych i sprawdzonych narzędzi do analizy danych i monitorowania sieci.

Security Operation Center SOC umożliwiający ciągłą wizualizację stanu bezpieczeństwa informacji pozwala na szybką identyfikację i neutralizację zagrożeń, zanim te zdążą wyrządzić znaczące szkody. Integracja SOC Security Operations Center we współpracy z ITCenter przynosi wielowymiarowe korzyści, w tym m.in.:

Security Operation Center SOC staje się niezbędnym elementem strategii bezpieczeństwa każdej nowoczesnej organizacji, dążącej do minimalizacji ryzyka cybernetycznego i ochrony swoich zasobów informacyjnych.

Systemy SIEM – główne funkcje i dlaczego są one istotne pod kątem SOC?

Systemy SIEM (ang. Security Information and Event Management) od ITCenter odgrywają kluczową rolę w strukturach Security Operations Center (SOC), oferując wszechstronne narzędzia do monitorowania, analizy i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Ich znaczenie dla zespołów SOC wynika z kilku istotnych funkcji:

 

 

Agregacja danych

  systemy SIEM gromadzą i konsolidują logi z różnych źródeł w jednym miejscu, umożliwiając kompleksowy wgląd w stan bezpieczeństwa infrastruktury IT;

Korelacja zdarzeń

  system klasy SIEM analizuje zebrane dane w czasie rzeczywistym, identyfikując potencjalne zagrożenia poprzez korelację zdarzeń (umożliwia to wczesne wykrywanie ataków);

Alarmowanie i notyfikacje

  systemy SIEM automatycznie generują alerty na podstawie zdefiniowanych reguł, informując zespół SOC o niecodziennych działaniach lub potencjalnych incydentach bezpieczeństwa;

Wsparcie w przestrzeganiu przepisów

  rozwiązania SIEM wspierają organizacje w zachowaniu zgodności z wymogami prawnymi poprzez gromadzenie i archiwizację danych niezbędnych do audytów;

Automatyzacja reakcji

  system klasy SIEM może automatyzować niektóre procesy reagowania na incydenty, zmniejszając czas potrzebny na ich rozwiązanie oraz obciążenie pracy zespołu SOC.
Chcesz porozmawiać o usługach?

Zamów konsultacje

Wprowadzenie systemów SIEM do usług SOC umożliwia szybsze wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa. Zwiększa to znacząco skuteczność ochrony przed cyberzagrożeniami. Dzięki temu zespół SOC od ITCenter może skupić się na strategicznych aspektach bezpieczeństwa, jednocześnie minimalizując ryzyko i potencjalne szkody.

Jak zbudować optymalny Security Operation Center?
Analiza ryzyk => wdrożenie adekwatnych środków bezpieczeństwa.
 1. Analiza potrzeb w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym audyt stosowanych polityk oraz dokumentacji.
 2. Opracowanie optymalnego modelu współpracy oraz planu inwestycyjnego;
  1. dobór zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych odpowiadających specyfice Twojej organizacji – orkiestracja Twojego systemu bezpieczeństwa.
  2. przygotowanie kosztorysu dla planowanych modernizacji lub wdrożenia niezbędnych elementów zabezpieczających Twój system informatyczny i przetwarzane dane.
 3. Rozpoczęcie stałej współpracy w oparciu o ustalone SLA,
  1. Finalny dobór, konfiguracja i wdrożenie rozwiązań zewnętrznych, w tym:
   1. Narzędzi do telemetrii i informatyki śledczej – umożliwienie stałego monitorowania bezpieczeństwa wskazanych obszarów systemu IT, czy zapewnienie dostępu do niezbędnych danych do wielowymiarowych analiz w przypadku wystąpienia ataku,
   2. Innych systemów specjalistycznych, np. klasy SIEM (Security Information and Event Management), DLP (Data Leakage Protection) zgodnych z wymaganiami GDPR/RODO, czy EDR/MDR/XDR (Extended Detection and Response).
  2. Opracowanie niezbędnej lub brakującej dokumentacji w obszarze Polityki Bezpieczeństwa, w tym:
   1. BCP czyli Business Continuity Planning
   2. DRP – Disaster Recovery Plan
   3. Zarządzanie kryzysowe, w tym procedury reagowania na incydent.
  3. Opracowanie zakresu szkolenia z bezpieczeństwa informacji dla pracowników firmy.
  4. Stały monitoring (w tym archiwizacja logów).
  5. Wsparcie w momencie wystąpienia incydentu.
  6. Analizy incydentów w celu dalszego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu.

Jakie rozwiązania SIEM są stosowane w SOC do wykrywania zagrożeń?

W Security Operations Center (SOC) do wykrywania zagrożeń stosujemy różnorodne rozwiązania SIEM (Security Information and Event Management), które umożliwiają efektywne monitorowanie, analizę oraz reagowanie na potencjalne incydenty bezpieczeństwa.

Niektóre z kluczowych funkcjonalności tych systemów:

Agregacja i normalizacja danych z różnych źródeł

systemy SIEM zbierają logi i inne dane z różnorodnych systemów i urządzeń w sieci, normalizują te dane do jednolitego formatu, umożliwiając ich efektywną analizę;

Zaawansowana korelacja zdarzeń

system SIEM wykorzystuje złożone algorytmy do korelacji zdarzeń z różnych źródeł, pozwalając na szybkie identyfikowanie złożonych ataków i potencjalnych zagrożeń;

Wykrywanie anomalii

rozwiązania SIEM analizują zachowania w sieci w poszukiwaniu odstępstw od normy, które mogą wskazywać na próby włamań lub inne złośliwe działania;

Generowanie alarmów

system klasy SIEM automatycznie generuje alerty w przypadku wykrycia potencjalnych zagrożeń, umożliwiając zespołom SOC szybką reakcję;

Obsługa i zarządzanie incydentami

systemy SIEM oferują narzędzia do efektywnego zarządzania incydentami, od ich identyfikacji po zamknięcie, umożliwiając śledzenie postępów i analizę po zakończeniu incydentu;

Wsparcie przestrzegania przepisów

w kontekście unii europejskiej, systemy SIEM pomagają kluczowym podmiotom w utrzymaniu wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zapewnienie narzędzi niezbędnych do spełnienia wymogów regulacyjnych, np. zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa;

Integracja z innymi narzędziami bezpieczeństwa

systemy SIEM często integrują się z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, w tym firewalle, systemy prewencji intruzji (IPS) czy rozwiązania antymalware. Zwiększa to skuteczność wykrywania i reagowania na zagrożenia.

Dzięki tym funkcjonalnościom, systemy SIEM stanowią niezbędny element infrastruktury SOC, umożliwiając organizacjom skuteczną obronę przed coraz bardziej złożonymi cyberzagrożeniami.
Chcesz porozmawiać o usługach?

Zamów konsultacje

Zakres świadczonych usług i możliwe modele współpracy w obszarze SOC od ITCenter.

 1. Analiza, audyt, testy penetracyjne.
Ten model zakłada nasze wsparcie dla Twojego wewnętrznego SOC w postaci okresowych testów dopasowania i skuteczności wdrożonych narzędzi.
 1. Stała współpraca w oparciu o dedykowany i w pełni outsourcowany SOCaaS
W tej opcji wspólnie stworzymy SOC dopasowany do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa a model współpracy będzie wynikał ze szczegółów opracowanego systemu oraz jego komponentów. Takie podejście zagwarantuje Ci możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa.
 1. Stała współpraca w oparciu o gotowe pakiety SOC.
To podejście umożliwi szybki dostęp do ustandaryzowanych pakietów usług SOC w ramach ustalonego i przewidywalnego budżetu. Oferta ta skierowana jest do organizacji operujących w małej i średniej skali. Dzięki doboru i konfiguracji linii wsparcia nadal możesz skonfigurować pakiet dopasowany do Twoich potrzeb.
  • 1-sza linia SOC
Obserwacja konsoli systemu SIEM i ocena, klasyfikacja i priorytetyzacja zdarzeń (triage).
  • 2-ga linia SOC
Wsparcie zarządzania incydentami cyber-bezpieczeństwa, w tym procesy analityczne. Wykorzystanie danych i informacji również z innych systemów.
  • 3-cia linia SOC
Zaawansowane analizy cyberbezpieczeństwa (informatyka śledcza, zarządzanie scenariuszami).

Zakres godzinowy świadczenia usług może być dopasowany do Twoich potrzeb:

 

PAKIET

 

UZUPEŁNIAJĄCY

BAZOWY

OPTYMALNY

PEŁNY

1-sza linia SOC

Pn-pt: 18:00 - 08:00 Sob, nd: 24h 24/7 24/7 24/7

2-ga linia SOC

    8/5 24/7

3-cia linia SOC

      8/5
 

Limit godzin w ramach oferowanych pakietów:

 

PAKIET

 

UZUPEŁNIAJĄCY

BAZOWY

OPTYMALNY

PEŁNY

1-sza linia SOC

Obsługa do 10 incydentów miesięcznie w ramach limitu 10 RBH.

Obsługa do 10 incydentów miesięcznie w ramach limitu 10 RBH.

Obsługa do 10 incydentów miesięcznie w ramach limitu 10 RBH.

No limit

2-ga linia SOC

 

 

Do 10 RBH

No limit

3-cia linia SOC

 

 

 

Do 10 RBH

Orientacyjne ceny pakietów:

 

PAKIET

 

UZUPEŁNIAJĄCY

BAZOWY

OPTYMALNY

PEŁNY

Analiza ryzyk

Koszt uzależniony od złożoności systemu informatycznego oraz ilości użytkowników.

N.D.

5.000 zł - 15.000 zł

5.000 zł - 15.000 zł

5.000 zł - 15.000 zł

Wdrożenie

wymaganych systemów i narzędzi

0 zł

Pracujemy na Twoich aktualnych systemach.

0 zł - 10.000 zł

 

0 zł - 30.000 zł

0 zł - 30.000 zł

Koszt miesięczny

Dla systemu do 100 użytkowników z wdrożonymi usługami wynikającymi z rekomendacji

od 2.500 zł

od 3.500 zł

od 6.000 zł

od 10.000 zł

Do bezpieczeństwa podchodzimy kompleksowo.

Każdy system zapewnia taki poziom bezpieczeństwa, jaki zapewniony jest przez najsłabsze jego ogniwo!

Bezpieczeństwo infrastruktury i danych
Bezpieczeństwo ruchu HTTP(S)
Bezpieczeństwo poczty elektronicznej
Bezpieczeństwo stacji końcowych
Bezpieczeństwo aplikacji
Bezpieczeństwo w chmurze
Ochrona danych
Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym
Zarządzanie incydentami
Zarządzanie ryzykiem i Compilance
Audyty i pentesty
Monitoring 24/7
Optymalne narzędzia i technologie
Natychmiastowa reakcja na zagrożenie
Zabezpieczenie wielu platform systemowych
Dostęp do wymaganych danych i analiz po zajściu incydentu.

W jaki sposób Security Operations Center (SOC)
podnosi poziom bezpieczeństwa w sieciach organizacji?

Security Operations Center (SOC) odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w sieciach organizacji, pełniąc funkcję centrum dowodzenia dedykowanego ochronie przed cyberzagrożeniami. Poprzez ciągłe monitorowanie, analizę oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, SOC zapewnia kompleksową ochronę infrastruktury IT oraz danych.

Specjaliści ITCenter działający w ramach SOC wykorzystują zaawansowane narzędzia do wykrywania, analizowania i neutralizowania zagrożeń w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką reakcję i minimalizację potencjalnych szkód.

Zarządzanie ryzykiem stanowi jedno z podstawowych zadań Security Operation Center, obejmując identyfikację potencjalnych słabych punktów w sieciach organizacji i stosowanie odpowiednich środków zapobiegających. SOC również odgrywa istotną rolę w zapewnieniu rzeczy wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami branżowymi. Pracując w ścisłej współpracy z dostawcami usług cyfrowych, SOC umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z cyberatakami oraz ochronę przed utratą lub uszkodzeniem cennych zasobów informacyjnych.

SOC Security Operation Center służy również jako centralny punkt zgłaszania i analizy incydentów bezpieczeństwa, umożliwiając organizacjom szybkie reagowanie na incydenty i zapobieganie podobnym zagrożeniom w przyszłości. Dzięki temu, SOC wnosi wartość dodaną poprzez ciągłe doskonalenie strategii bezpieczeństwa.

W rezultacie, Security Operation Center SOC nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa w sieciach organizacji, ale także wzmacnia ich odporność na cyberataki, chroniąc przed potencjalnymi stratami finansowymi i reputacyjnymi.

 

Dyrektywa NIS2

W jaki sposób dyrektywa NIS2 wpływa na operacje SOC?

Dyrektywa NIS2 wprowadza znaczące zmiany w sposobie, w jaki organizacje zarządzają bezpieczeństwem swoich sieci oraz informacji, co bezpośrednio wpływa na operacje Security Operations Center (SOC). Poprzez zaostrzenie wymagań dotyczących poziomu bezpieczeństwa i rozszerzenie zakresu obowiązków dotyczących zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa, dyrektywa ta podnosi standardy ochrony systemów informatycznych.

Dyrektywa NIS2 skupia się także na poprawie ogólnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach organizacji. Oznacza to, że administratorzy SOC (np. delegowani przez ITCenter) muszą adaptować swoje strategie do nowych wymagań, włączając w to lepszą segmentację sieci, wzmocnienie polityk bezpieczeństwa i wdrożenie zaawansowanych mechanizmów detekcji.

Znacznie wzrasta także ilość danych, które zespoły SOC muszą przetwarzać. Wymaga to od nich zastosowania bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych i systemów SIEM (ang. Security Information and Event Management).

Jak dyrektywa NIS2 wpływa na kluczowe podmioty w Unii Europejskiej?

Dyrektywa NIS2 ma istotny wpływ na podmioty kluczowe dla infrastruktury krytycznej i sektora cyfrowego w Unii Europejskiej, wprowadzając szereg wymogów dążących do wzmocnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. Zmiany mają na celu zwiększenie odporności na cyberataki oraz poprawę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez ustanowienie bardziej rygorystycznych ram regulacyjnych.

Podmioty te są obecnie zobowiązane do przyjęcia i wdrażania zaawansowanych środków zabezpieczających, aby chronić swoje systemy informatyczne przed cyberzagrożeniami. Wymaga to od nich nie tylko zastosowania nowoczesnych technologii, ale także wdrożenia skutecznych procedur zarządzania ryzykiem oraz ciągłego monitorowania i raportowania na temat stanu bezpieczeństwa.

Dyrektywa NIS2 nakłada także obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa do właściwych krajowych organów nadzorczych, zapewniając lepsze rozumienie zagrożeń i pozwalając na szybsze reagowanie na incydenty na poziomie krajowym. Poprzez te działania, dyrektywa sprzyja tworzeniu kultury bezpieczeństwa oraz promuje wymianę informacji o zagrożeniach między podmiotami w całej Unii.

Chcesz porozmawiać o usługach?

Zamów konsultacje Kalkulator kosztów obsługi

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Na rynku od 1997 roku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Jesteśmy ekspertami w Transformacji Cyfrowej.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Rozumiemy Twój biznes - sprawdź nas.


Rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

KRS: 0000779010
NIP: 9512481556

© ITCenter 2021      Projekt i wykonanie ITCenter