CTA

Firma

Dostarczamy rozwiązania dla Twojego sukcesu….

27 lat doświadczenia

Nasza firma powstała z połączenia pasji informatycznej z umiejętnością rozpoznania potrzeb przedsiębiorstw. Profesjonalnie rozwiązaniami IT zajęliśmy się niespełna 30 lat temu, a dokładnie w 1997 roku, w zupełnie innej epoce – zarówno informatycznie, jak i gospodarczo. Od początku postanowiliśmy skoncentrować się na dostarczaniu kompleksowej, kompletnej obsługi informatycznej dla Klienta biznesowego. Mając doskonałą orientację w organizacji procesów w przedsiębiorstwie i rozległe doświadczenie informatyczne potrafiliśmy szybko i skutecznie dostarczyć przedsiębiorstwom dopasowane do ich specyfiki systemy informatyczne. Nasza oferta szybko objęła wszystkie elementy systemu w warstwie teletechnicznej, sprzętowej oraz oprogramowaniu. Od kilkunastu lat budujemy również własne rozwiązania programistyczne i z powodzeniem implementujemy je w przedsiębiorstwach, w których ogólnodostępne standardy nie spełniają oczekiwań.

Nowy wymiar transformacji cyfrowej Twojej organizacji.

Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa to jeden z najgłośniejszych światowych megatrendów ostatnich lat. Transformacja obejmuje firmy usługowe, handlowe ale też lub przede wszystkim firmy produkcyjne. Niezależnie od skali działania, czy branży należy zadbać o to aby wszystkie procesy w organizacji były wydajne i ze sobą zintegrowane. Drogą do tego jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w możliwie wielu jego obszarach i na różnych szczeblach działania. Dynamiczny postęp technologiczny i konkurencyjny rynek, powodują że cyfrowa dojrzałość jest obecnie must-have jeśli realnie myślimy o budowaniu przewagi konkurencyjnej. Sama digitalizacja nie musi i nie powinna oznaczać rewolucji obszarów biznesowych w organizacji. W praktyce często jest jednak pretekstem do rewizji i optymalizacji poszczególnych procesów pchając przedsiębiorstwo w kierunku Przemysłu 4.0. Zaawansowana technologia w przemyśle będzie zawsze wymagała zastosowania zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. Procesy transformacyjne, przeprowadzane przez zespół naszych ekspertów, nierzadko fundamentalnie zmieniają operacje, dostarczanie wartości lub wręcz zasady gry w całych branżach.

Komu jest potrzebny Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to jedno z głośniejszych obecnie haseł obrazujących cyfrową rewolucję. Należy to rozumieć jako kolejny etap rewolucji przemysłowej, który przenosi punkt ciężkości z technologii klasycznych na cyfrową. Jest to możliwe dzięki takim aspektom jak: Internet Rzeczy (Internet of Things IoT), Big Data, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, nie wspominając o rozszerzonej rzeczywistości. Techniki produkcyjne niegdyś zarezerwowane dla najbardziej wyrafinowanych gałęzi przemysłu są obecnie dostępne dla znacznie szerszego grona przedsiębiorców. Siła Przemysłu 4.0 bez wątpienia leży w jego tempie opanowywania kolejnych sektorów gospodarek. Małe i średnie przedsiębiorstwa są obecnie głównymi uczestnikami walki o przewagę konkurencyjna opartą o efektywną transformację cyfrową a więc pełne wykorzystanie potencjału przemysłu 4.0. By sprostać wyzwaniom cyfrowej ery, przedsiębiorstwa coraz częściej muszą stosować bezpieczne, skalowalne, inteligentne, elastyczne i antykruche rozwiązania i systemy informatyczne, umożliwiające pełną automatyzację procesów, zwiększające wydajność pracy, pozwalające na całkowite dostosowanie oraz na implementację innowacji.

Dla nas to codzienna praca polegająca na integracji niemal wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji naszych klientów za pomocą inteligentnych technologii informatycznych. Zebrane przez nasz zespół doświadczenia oraz wypracowane rozwiązania informatyczne w postaci sprawdzonych w boju dziedzinowych systemów informatycznych realnie przyspieszają procesy transformacji cyfrowej coraz większej grupie naszych klientów.

ITCenter - Twój partner w efektywnym wzroście

Rozumiejąc strategie oraz wyzwania naszych klientów, pomagamy organizacjom na nowo zdefiniować ich biznesy i operacje, tak aby jak najlepiej wspierać ich główne cele, efektywność, wzrost i przewagę konkurencyjną na rynku. Jako partner informatyczny kilkuset organizacji, od ponad 20 lat skutecznie wdrażamy kompleksowo rozwiązania i systemy informatyczne. Niejednokrotnie wytyczamy nowe trendy w rozwiązaniach infrastrukturalnych, systemowych, webowych i mobilnych, dostosowując się do najbardziej wymagających klientów głównie w branży produkcyjnej i handlowej.

Transformujemy całe organizacje w doskonale funkcjonujące, inteligentne, ekosystemy elastycznie dostosowujące się do dynamicznego otoczenia. Uruchamiamy zmiany na wszystkich poziomach w organizacji, nie ograniczamy się tylko do technologii. Głęboko i wnikliwie analizujemy strategię, modele biznesowe i procesy naszych klientów. Dbamy o to, aby zrozumieć oczekiwania i perspektywę możliwie dużej liczby interesariuszy. Jesteśmy zaangażowani na każdym etapie - od tworzenia koncepcji, planu, harmonogramu, wdrożenia po efekt końcowy. Realizacja projektów w duchu partnerstwa umożliwia nam poznanie organizacji klienta i opracowanie rekomendacji co do kierunków współpracy w przyszłości.

Dołącz do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 z profesjonalnym partnerem technologicznym.

Zawsze najlepsze dostosowanie do Twojego biznesu

Wiele z wdrażanych pudełkowych rozwiązań informatycznych przestaje być efektywna z powodu zróżnicowanych, złożonych i nieustandaryzowanych procesów klientów. My jednak, bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz szerokiej gamie rozwiązań uszytych na miarę dla wielu branż, jesteśmy w stanie zagwarantujemy synergię wynikającą z partnerskiej współpracy. Do tej pory zaufały nam zarówno kilkuosobowe organizacje (kancelarie prawne, zewnętrzni księgowi czy fundusze inwestycyjne), jak również średnie i duże koncerny z kapitałem krajowym i zagranicznym. To sprawia, że praca, którą wykonujemy, jest równie różnorodna jak wyzwania naszych klientów.

Czy Ty również chcesz zwiększyć efektywność procesów i tym samym obniżyć koszty, zainwestować w innowacje i zdobywać przewagę na rynku? Niezależnie na jakim etapie teraz jesteś, efektywnie pomożemy w przekształceniu Twojej organizacji. Dowiedz się, jak skutecznie przeprowadzić proces transformacji i jak zamienić również Twoją firmę w inteligentne przedsiębiorstwo.

Podnieś z nami innowacyjne wyzwanie czasów i postaw na inteligentne rozwiązania transformujące Twój biznes już teraz!

Jakość i bezpieczeństwo

Podstawowa działalność ITCenter to produkcja systemów wspomagania zarządzania oraz świadczenie zaawansowanych usług informatycznych. Oba te obszary wymagają systematycznej kontroli jakości i bezpieczeństwa informacji.

Mając na uwadze stałe dążenie do dostarczania naszym obecnym i przyszłym Klientom najwyższego standardu jakości usługi oraz bezpieczeństwa, wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami.
Certyfikacja wg. normy ISO 9001:2015 obejmuje:

Utrzymanie w ruchu systemów informatycznych oraz świadczenie usług (min. outsourcing IT, helpdesk, administracja systemowa, bezpieczeństwo systemów informatycznych). Produkcja, adaptacja oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwach.Certyfikacja wg. normy ISO/IEC 27001:2013

Przetwarzanie informacji związanych z utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych oraz świadczeniem usług (min. outsourcing IT, helpdesk, administracja systemowa i bezpieczeństwo systemów informatycznych). Produkcja, adaptacja oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwach zgodnie z dokumentem Deklaracji Stosowania wydanie 2 z dnia 10.03.2020.


1997

Maciej Węgrzecki powołuje Computer Media Consultants Spółka Cywilna – spółkę informatyczną zajmującą się doradztwem i dostawą sprzętu komputerowego oraz usług informatycznych dla małych przedsiębiorstw

1998

Zdobycie pierwszych 10 klientów (dla 6 z nich do dzisiaj świadczymy stała opiekę)

1999

Rozpoczęcie sprzedaży i wdrożeń oprogramowania ERP dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tego samego roku zrealizowaliśmy kilka pierwszych wdrożeń modułu handlowego i finansowego.

2000

Mimo powszechnie panującej paniki, systemy działały bez przerw a my pozyskaliśmy kilku kolejnych dużych klientów, których potrzeby rozwinęły naszą ofertę w kierunku budowy infrastruktury teletechnicznej, dostawy rozwiązań głosowych kiedyś nazywanych centralami telefonicznymi ? systemów CCTV

2001

Rozpoczęliśmy wdrożenia rozwiązań do zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej, urządzeń fiskalnych i wyposażenia sklepów. Dobrze wybraliśmy bo powyższe firmy są dzisiaj liderami rynku w swoich specjalizacjach, a nasza doskonała współpraca trwa do dziś.

2002

Przekształcenie Computer Media Consultants Spółka Jawna i rozszerzyliśmy ofertę o usługi programistyczne związane z budową rozwiązań komplementarnych do aplikacji WAPRO.

2003

Wprowadzenie od oferty specjalistycznych usług hostingowych pod marką Computernet, uruchomienie pierwszych serwerów usługowych i dedykowanego działu zdalnego Helpdesku

2004

Wydaliśmy pierwszą wersję sklepu internetowego i zrobiliśmy kilka witryn internetowych dla naszych klientów.

Skromny sklep internetowy jest obecnie Platformą omnichannel pod nazwą OMNIcommerce

2005

Powstanie Działu Produkcji Oprogramowania.

Dział do dzisiaj jest motorem napędowym naszego przedsiębiorstwa, dostarczając specjalizowanych rozwiązań softwareowych dla naszych Klientów

2006

Zajęliśmy się wdrażaniem oprogramowania specjalistycznego min. dla piekarni i cukierni oraz rozwiązań dla firm produkcyjnych. Opracowaliśmy szereg rozwiązań komplementarnych do nich.

2007

Poza świadczeniem stałej obsługi informatycznej dla ponad 50 klientów, zakończyliśmy kilka wdrożeń oprogramowania Asseco Wapro zintegrowanego z naszymi rozwiązaniami.

2008

Po 2 latach developmentu, powstaje pierwsza wersja systemu wspomagania magazynem klasy WMS (Warehouse Management System) oraz pierwsze wdrożenie i pierwsza integracja z aplikacją ERP oraz automatyką magazynu z regałami bibliotecznymi

2009

Powstaje pierwsza edycja platformy Ecommerce B2B oraz B2C, którą dzisiaj znacie jako Omnicommerce. W tym roku realizujemy pierwsze kilka wdrożeń w branży sprzedaży hurtowej.

2010

Powstanie Działu Administracji Systemowej odpowiedzialnego za zaawansowane zarządzanie systemami informatycznymi naszych Klientów oraz utrzymaniu w ruchu infrastruktury niezbędnej do eksploatacji kluczowych aplikacji biznesowych

2011

Wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu ciągłości funkcjonowania infrastruktury oraz usług systemowych u naszych Klientów

2012

Powstaje rozwiązanie analityczne klasy BI (Business Intelligence) oraz pierwsze aplikacje mobilne wspomagające ekspedycję towarów z użyciem radioterminali. Zakończyliśmy realizację kilku projektów dużych migracji naszych Klientów do nowych lokalizacji, gdzie przygotowaliśmy pełną infrastrukturę teleinformatyczną oraz serwerownie.

2013

Pozyskaliśmy kolejnych klientów, wykonaliśmy modernizacje ich systemów informatycznych, wprowadziliśmy nowe standardy świadczenia usług w tym ticketing, billing online itp.

2014

Powstaje pierwsza wersja systemu klasy MES (manufacturing Execution System) o nazwie SOP (Systemu Organizacji Produkcji), rozpoczynamy współpracę z firmą Comarch

2015

Działamy pod nową nazwą ITCenter, wprowadzamy do naszej oferty nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa systemowego, Dział Produkcji Oprogramowania opracowuje nowe wersje naszych produktów ITC WMS, ITC SOP oraz Omnicommerce
 

2016

Powstaje kolejny produkt flagowy, innowacyjny i unikalny w skali rynku System Organizacji Transportu i Pracowników Mobilnych

2017

Zmieniliśmy siedzibę, jesteśmy na ul. E. Romera 10 w Warszawie, gdzie dysponujemy przestrzenią do dalszego dynamicznego rozwoju.

Intensywnie rozwijamy wszystkie nasze produkty i usługi. Powstaje kolejna, pełna nowych modułów, wersja platformy Omnicommerce, zakończyliśmy pierwsze wdrożenie Systemu Organizacji Transportu i Pracowników Mobilnych (dla ponad 100 użytkowników).

2018

Pozyskaliśmy nowych Klientów i kilku, kolejnych doświadczonych specjalistów: administratorów i developerów. Powstał Dział Usług Core’owych (Core Services) odpowiedzialny za projektowanie, uruchamiania i utrzymanie w ruchu strategicznych dla naszych Klientów usług realizowanych przez ich systemy informatyczne. Zrealizowaliśmy kolejne wdrożenia naszych produktów softwareowych.

2019

Nie zwalniamy!

Otwarcie oddziału w Białymstoku gdzie powstał Dział Rozwoju Produktów, zbudowanie struktury sprzedaży regionalnej, a już wkrótce otwarcie oddziału w Katowicach i Gdyni

2020

Rok pandemii był również dla nas okresem pełnym wyzwań. Szybko odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości i zapewniliśmy sprawne, bezpieczne funkcjonowanie zdalne dziesiątkom Klientów oraz nieprzerwane wsparcia dla ich systemów. Przenieśliśmy kluczowe działy firmy do nowego biura przy ul. Kondratowicza 37 w Warszawie. Mimo dużej ostrożności przedsiębiorców, pozyskaliśmy kilkanaście wdrożeń dla naszych systemów SOTiPM / PROWMS / Omnicommerce oraz znacząco rozwinęliśmy produkty dostarczając w nich dziesiątek nowych funkcjonalności. Powstały również nowe samodzielne rozwiązania SOTEKO Zbieracz

2021

Rok 2021 stał pod znakiem najsilniejszego rozwoju naszego rozwiązania skierowanego do przedsiębiorstw zajmujących się transportem odpadów. Nowi klienci, nowe funkcjonalności a co za tym idzie nowi członkowie naszego zespołu. Nastroje inwestycyjne na rynku są umiarkowanie optymistyczne, jednak ogromna ilość dialogów technologicznych pozwala nam rysować dalekosiężne plany dalszego rozwoju.

2022

Jest wymarzona konwersja. Mnogość projektów wdrożeniowych dla naszych systemów skupia się wokół logistyki transportowej oraz pozwala znacząco rozwinąć system SOTEKO, skierowany obecnie do firm zajmujących się nie tylko transportem ale też (lub jedynie) ich zagospodarowywaniem przy użyciu różnych technologii.

2023

Rok 2023 był pod wyzwaniem silnego rozwoju funkcjonalnego i pozafunkcjonalnego wytwarzanych przez nas rozwiązań informatycznych. Głównym punktem uwagi jest nasz TMS+ (SOTiPM), który jest w stanie spełnić wymagania coraz większej ilości mikro-branż. Cały czas trzonem działalności ITCenter jest stała obsługa informatyczna średniej wielości firm produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. W tym obszarze rozwinęliśmy kompetencje i narzędzia umożliwiające nam zapewnienie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych naszych klientów.

 • 27
  lat doświadczenia
 • 400+
  Ukończonych projektów
 • 200+
  Zadowolonych klientów
 • 100+
  Rozwiązań informatycznych
 • 66+
  Specjalistów
 • 3+
  Oddziały terenowe
 • 40+
  Partnerów technologicznych
 • 9+
  Działów kompetencyjnych

Dostawca zaawansowanych usług IT

Dlaczego IT Center?

figura geometryczna

27 lat doświadczenia

ikona trzech postaci

zespół doświadczonych ekspertów

ikona kciuka w górę

gwarancja jakości usług

dwa koła zębate

szeroki zakres usług

ikona telefonu i zegara

wsparcie 24/7

ikona wagi

oferta dostosowana do Twoich potrzeb

Podnieś z nami innowacyjne wyzwanie czasów i postaw na inteligentne rozwiązania transformujące Twój biznes już teraz!

Partnerzy

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Na rynku od 1997 roku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Jesteśmy ekspertami w Transformacji Cyfrowej.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Rozumiemy Twój biznes - sprawdź nas.


Rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

KRS: 0000779010
NIP: 9512481556

© ITCenter 2021      Projekt i wykonanie ITCenter