CTA

Transformacja cyfrowa jako holistyczna integracja technologii z człowiekiem. Główne aspekty Przemysłu 4.0 oraz jego przełożenie na efektywność pracy i przewagę w biznesie.

dodane: 11 październik przez: Daniel Filipek
Transformacja cyfrowa jako holistyczna integracja technologii z człowiekiem. Główne aspekty Przemysłu 4.0 oraz jego przełożenie na efektywność pracy i przewagę w biznesie.

Wprowadzenie i wybrane aspekty transformacji cyfrowej.

Transformacja cyfrowa to globalny mega trend charakteryzujący się głębokim zmianami w funkcjonowaniu organizacji. Koncepcja ta zakłada wdrożenie innowacji technologicznych zmieniających całościowo dotychczasowy sposób funkcjonowania firm. Ten kompleksowy proces, zmiany organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwach, przeprowadzany jest najczęściej dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych. By zmiana była przeprowadzona skutecznie, musi być przeprowadzana kompleksowo na wszystkich poziomach i szczeblach organizacyjnych. Transformacja cyfrowa powinna objąć wszystkie działy i jednostki organizacyjne m.in. sprzedaż, logistykę, obsługę klienta, finanse czy produkcję. Głównym celem transformacji cyfrowej jest polepszenie efektywności działania organizacji w wielu często powiązanych ze sobą aspektach: elastyczności, efektywności, szybkości, kompleksowości, automatyzacji itd.

Integracja i dopasowanie technologii transformacyjnych do człowieka.

To krótko mówiąc, integracja wielu procesów zachodzących w tak złożonych organizmach, jakimi są przedsiębiorstwa, które w swoim działaniu nie obejmują tylko narzędzi, systemów i rozwiązań, ale również ludzi, którzy stają się głównymi interesariuszami ale i czynnymi uczestnikami przeprowadzanych zmian. W centrum zawsze powinien znajdować się człowiek, do którego potrzeb i możliwości, technologie, modele biznesowe, produkty czy procesy operacyjne powinny być dostosowywane.

Transformacja cyfrowa powinna opierać się zatem na wielu fundamentach i ukierunkować się na:

 • integrację i dostosowanie środowiska technologicznego i biznesowego do człowieka,
 • transformację modeli biznesowych oraz produktów,
 • >automatyzację i optymalizację procesów zachodzących i zarządzanych w organizacji,
 • stworzenie efektywniejszego i bardziej zintegrowanego, najczęściej cyfrowego bądź wirtualnego środowiska pracy,
 • lepsze angażowanie pracowników i klientów w różnych kanałach komunikacji.

W aspekcie jednostki ludzkiej, transformacja cyfrowa to w gruncie rzeczy bardziej holistyczne podejście do technologii obsługiwanych przez człowieka oraz próba ich integracji i coraz lepsze dostosowanie do interakcji z człowiekiem (pracownikiem, klientem). Zatem technologia ma integrować biznes i jednocześnie poszerzać możliwości człowieka, budować holistyczne człowieko-centryczne doświadczenia na styku percepcji ludzkiej i technologii a wszystko to z silną optykąbiznesową.

Aspekty Przemysłu 4.0 to produktywność, efektywność, automatyzacja, optymalizacja, cyfrowe odwzorowanie biznesu i synergia wynikająca z informatyzacji.

Przemysł 4.0 to kolejny globalny mega trend, ściśle powiązany z procesami transformacji cyfrowej. Oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz procesów produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności i elastyczności wytwarzania produktów oraz implementacji usług. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów angażowania i roli ludzi. Procesy Przemysłu 4.0 układają się w olbrzymie łańcuchy zależności (często wychodzące poza sieć organizacji) i są odzwierciedlane w świecie wirtualnym (unifikują świat rzeczywisty z wirtualnym i mogą być wizualizowane przez technologie informatyczne). Rozwiązania Przemysłu 4.0 integrujące i wirtualizujące procesy coraz częściej trafiają do zastosowań w różnej wielkości organizacjach i do różnego typu zastosowań.

Praktyczne przykłady wykorzystania transformacji cyfrowej i Przemysłu 4.0 w biznesie.

Przykładem takiego zastosowania rozwiązania wspierającego transformację cyfrową i Przemysł 4.0 w magazynie może być wdrożenie systemu klasy WMS (Warehouse Management System) czy TMS (Transport Management System).

WMS – jako baza cennych, aktualnych informacji dla logistyki magazynowej.

Przykładem rozwiązań wspierających transformację cyfrową i poszerzających możliwości człowieka mogą być rozwiązania WMS. System takiumożliwia dynamiczne odzwierciedlenie procesów zachodzących w magazynie, poszerza możliwości koordynacyjne prac wielu zespołów, umożliwia kolejkowanie i ułożenie wielu zależnych procesów. System WMS staje się cyfrowym sercem magazynu i integratorem działań logistycznych, umożliwia ułożenie procesów względem innych powiązanych w całej organizacji, daje możliwość kalkulacji kosztów poszczególnych operacji (również dla poszczególnych produktów). (Zapoznaj się z autorskim rozwiązaniem WMS od ITCenter – PROWMS)

Poszerzony TMS (360°) jako integrator wszystkich kluczowych procesów w organizacji.

Nowe rynki i nowi klienci wymagają od organizacji zmiany dotychczasowego modelu operacyjnego, a często nowego podejścia do swoich produktów i usług. W przypadku logistyki transportu i obsługi pracowników terenowych mamy do czynienia z szeregiem powiązanych ze sobą procesów i funkcjonalności. Niektóre z nich dotyczą samego transportu, inne pracy w terenie i obsługi zleceń, jeszcze inne to procesy wspierające realizację zadań.

FUNKCJE POWIĄZANE Z LOGISTYKĄ TRANSPORTU:

 • Transport Management System (TMS) – zarządzanie transportem – planowanie i optymalizacja
 • Car Fleet Management (CFM) – zarządzanie flotą pojazdów i urządzeń – nadzór nad eksploatacją
 • Yard Management System (YMS) – zarządzanie ruchem na placu – preawizacje, autoawizacje, przydział ramp magazynowych
 • Real Time Monitoring (RTM) – monitorowanie w czasie rzeczywistym
FUNKCJE POWIĄZANE Z LOGISTYKĄ USŁUG:

 • Field Service Management (FSM) – zarządzanie usługami terenowymi – harmonogramowanie i realizacja
 • Mobile Workforce Management (MWM) – zarządzanie pracownikami mobilnymi – organizacja zadań i monitorowanie
 • Salesforce Automation (SFA) – zarządzanie mobilnymi handlowcami – obsługa procesu sprzedaży
 • Customer Service (CS) – obsługa klienta
FUNKCJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ I KONTROLĘ:

 • Data Management System (DMS) – zarządzanie dokumentami oraz e-archiwum
 • Business Intelligence (BI) – dashboardy analityczne – zestawienia i raporty
 • Invoicing and Billing (INV) – fakturowanie i rozliczenia
 • Customer Relationship Management (CRM) – obsługa relacji z klientami

Dotychczas wystarczające było zastosowanie wielu niezależnych systemów, teraz warto pokusić się o jeden spójny i kompleksowy, który integruje wszystkie działania biznesowe w organizacji (nie tylko funkcje transportowe) i daje twarde informacje o ich skuteczności. SOTiPM od ITCenter pozwala zintegrować również współpracę z poddostawcami oraz z klientami tworząc szeroką perspektywę zależności współpracy w ekosystemach biznesowych.

Zobacz jak nasz system SOTiPM integruje pracę wielu działów i jak biznes osiąga większą synergię, wykorzystując go w praktyce.

Architektura procesów i odwzorowań biznesowych przy wykorzystaniu platformy B2B i B2C.

Podobnie jeżeli chodzi o sprzedaż. Do tej pory integrowano ze sobą wiele platform odpowiedzialnych za poszczególne elementy biznesu. Aktualnie wiele z tych funkcji może zapewnić kompleksowo jedna, odpowiednio rozwinięta technologicznie i dostosowana do potrzeb danego biznesu platforma, która zapewnia całościowe podejście 360° do potrzeb organizacjia klientom potrafi zapewnić doświadczenia omnichannelowe. Taka platforma to również szersze podejście do procesów i ich integracji w organizacji. Używając standardowego sklepu internetowego, możesz sprzedawać, ale wykorzystując platformę B2B sięgasz o wiele dalej. Masz narzędzie do prowadzenia spójnych, w 100% kontrolowanych działań z partnerami biznesowymi i realizacji procesów multichannelowych. Przykładem takiego narzędzia jest: platforma B2B / B2C OMNIcommerce.

Kiedy i dlaczego warto wdrożyć cyfrową transformację?

Transformacja cyfrowa to jedynie kierunek, który nie jest celem samym w sobie, ale raczej sposobem na budowanie przewagi. Czynniki, które skłaniają firmy do przeprowadzenia zmian wynikają z szybko ewoluujących oczekiwań klientów. W erze stale ewoluującej technologii i coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu biznesowym, na zastój nie ma już czasu. Całe łańcuchy logistyczne i tym samym informatyczne pomiędzy dostawcami i podwykonawcami a klientami końcowymi muszą być coraz mocniejsze i zarazem umożliwiające coraz bardziej elastyczniejsze podejście do biznesu.

Cyfrowa transformacja to proces od którego nie ma już odwrotu. Nowe rynki, modele biznesowe i połączone więzami sieci zależności i współpracy organizacje to aktualnie konieczność.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami od cyfrowej transformacji. Dowiedz się jak cyfrowa transformacja zmienia wszystkie aspekty zarządzania organizacją i jakie korzyści może przynieść w Twoim biznesie. Poznaj i inne wyzwania wynikające z technologicznego rozwoju. Skontaktuj się z ekspertami, którzy przemodelują procesy w Twojej organizacji i twoją ścieżkę interakcji z klientami. Wdrażaj cyfrowe rozwiązania umożliwiające transformację również swojego biznesu.

 

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Na rynku od 1997 roku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Jesteśmy ekspertami w Transformacji Cyfrowej.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Rozumiemy Twój biznes - sprawdź nas.


Rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

KRS: 0000779010
NIP: 9512481556

© ITCenter 2021      Projekt i wykonanie ITCenter