CTA

Jak system magazynowy WMS wspiera pracę magazynów i działów logistycznych?

dodane: 06 lipiec przez: Daniel Filipek
Jak system magazynowy WMS wspiera pracę magazynów i działów logistycznych?

Logistyka i biznes w erze transformacji.

Żyjemy w czasach transformacji, kiedy to kluczowe stają się doświadczenia klientów i pracowników a dzisiejsze biznesy nabrały niewyobrażalnej szybkości. By sprostać wyzwaniom rynku, firmy coraz częściej muszą stosować skalowalne, inteligentne, elastyczne rozwiązania informatyczne, umożliwiające automatyzację procesów, zwiększające wydajność pracy, pozwalające na pełne dostosowanie oraz na implementację innowacji. Wiele z wdrażanych rozwiązań logistycznych przestaje być efektywna z powodu zróżnicowanych i nieustandaryzowanych procesów zarządzania zapasami. Rozumiejąc strategie i wyzwania naszych klientów, pomagamy organizacjom na nowo zdefiniować łańcuchy dostaw i operacje, tak aby jak najlepiej wspierać ich główne cele biznesowe.

Dowiedz się więcej o nowoczesnych trendach oraz inteligentnych rozwiązaniach wspierających tradycyjną logistykę, jak one mogą pomóc wykorzystać kompleksowość Twojego całego ekosystemu dostawców a w rezultacie polepszyć i usprawnić obsługę Twoich klientów.

Historia rozwiązań logistycznych i do zarządzania logistyką. Ewolucja systemów Inventory Control w kierunku systemów magazynowych WMS.

Pierwsze aplikacje wspierające zarządzanie firmą pojawiły się już w latach 60-tych. Początkowo były to rozwiązania typu IC (ang. Inventory Control – Kontrola Zapasów), ograniczające się do wspierania zarządzania gospodarką magazynową. Rozwiązania te następnie ewoluowały w modułowe systemy MRP (ang. Material Requirements Planning – Planowanie zapotrzebowania materiałowego) i ERP (Enterprise Resource Planning), które to stopniowo objęły funkcje kierownicze we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowoczesne rozwiązania magazynowe IT również pozwalają na zebranie informacji ważnych dla działalności firmy i przetworzenie ich w ramach wykonywanych procesów biznesowych.

W odpowiedzi na nowatorskie wyzwania powstały pierwsze systemy WMS logistyka, które zaczęto wdrażać w Polsce już w początkowych latach obecnego tysiąclecia. Najważniejszym celem wprowadzenia tego typu rozwiązań było wtedy sprawne zarządzanie magazynem, przy jak najbardziej optymalnym wykorzystaniu przestrzeni magazynowej oraz zorganizowaniu dostępnych zasobów.

Rozwiązania WMS oraz ich zastosowanie.

System WMS (ang. Warehouse Management System) – system informatyczny służący koordynowaniu prac magazynowych (do zarządzania przepływem towarów w magazynie). Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach.

W firmach obsługujących swoje własne bądź cudze łańcuchy dostaw, systemy WMS stanowią często integralną część systemu ERP, którego moduły zarządzają pracą całego przedsiębiorstwa. Dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako niezależny moduł lub obsługują ją w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Pomiędzy systemami dziedzinowymi z obszaru logistyki magazynowej (WMS) a ERP powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Obsługa zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych ekosystemu ERP oraz swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu, pozwala na całkowitą koordynację a nawet na zautomatyzowanie ruchu produktów w magazynach.

Funkcje systemów magazynowych WMS.

Niezależnie od rozwiązań technicznych, systemy tego typu spełniają szereg funkcji istotnych z perspektywy koordynacji prac zachodzących na magazynach a ich głównym zadaniem jest optymalizacja pracy i procesów magazynowych.

Rejestrują one i monitorują kompleksowo wszystkie istotne procesy magazynowe: od przyjęcia towaru, przez jego składowanie, tworzenie ścieżek kompletacji i rejestrowanie wyjazdu towaru z magazynu, po bezbłędną lokalizację towarów. System dostarcza informacje dotyczące stanów magazynowych oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i poszczególnej pojedynczej przesyłki. Za pomocą systemu WMS możliwa jest kontrola ilościowa towaru (np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym zamówieniem). Tak więc WMS ułatwi kontrolę stanów magazynowych oraz identyfikację składowanych towarów, skróci czas kompletacji zamówień, pozwoli zautomatyzować i bezkolizyjnie przeprowadzić wiele (nawet złożonych) procesów (minimalizując błędy) oraz obniżyć koszty magazynowania. Zaawansowane aplikacje WMS pozwalają na realizację procesów wieloetapowych (np. kompletacji towarów zbiorczo, dla kilku zamówień równocześnie). Wszystko w jednym celu – by zminimalizować czas oczekiwania klientów na dostawę towaru oraz aby zoptymalizować wyżej wyszczególnione procesy.

Dobry system wspierający logistykę magazynową to nie tylko aplikacje przeznaczone dla magazynierów, ale również narzędzie pozwalające sprawnie i efektywnie zarządzać magazynem. System WMS w swojej części zarządczej powinien dawać możliwość sprawdzenia realizacji zadań przydzielonych poszczególnym pracownikom oraz wspierać w analizie przeprowadzonych działań.

WMS warto zintegrować z innymi systemami logistycznymi (jak i modułami sprzedażowymi ERP), gdyż dzięki temu można osiągnąć większą synergię i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Technologie w systemach WMS.

System magazynowy WMS może wspierać obsługę procesów również w technologiach komunikacji głosowej (voice), radiowej (RFID) oraz być zintegrowany z technologiami: GS1, WiFi oraz RTLS. Systemy te często współpracują z interfejsami urządzeń magazynowych (z drukarkami etykiet, urządzeniami pomiarowymi, czytnikami kodów kreskowych).

Gdzie się sprawdzi system magazynowy WMS?

Systemy magazynowe WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych oraz w magazynach wysokiego składowania, zwłaszcza tam, gdzie ruch towarów jest intensywny. Wraz ze wzrostem wielkości magazynu, zwiększa się ilość pracowników a często również współczynnik rotacji, dlatego ważne jest aby system WMS był intuicyjny a więc pozwalał na łatwą obsługę magazynu z pominięciem skomplikowanego procesu on-boardingu nowych pracowników.

Specyfika i korzyści osiągane dzięki wdrożeniu PROWMS (naszego systemu do logistyki magazynowej – WMS).

Nasze rozwiązania są oparte na najnowszych technologiach informatycznych. Zastosowane nowoczesnych technologii w systemach magazynowych WMS pozwala na dostosowanie funkcjonalności rozwiązania do potrzeb klienta. Charakteryzuje je: skalowalność, wszechstronność (dostosowanie do firm handlowych i e-commerce, producentów i dystrybutorów) i elastyczność wdrożenia, dobre dostosowanie (integracja) do czołowych rozwiązań ERP (w szczególności do naszego ekosystemu LogXpert), pełna automatyzacja procesów magazynowych (wszechstronny nadzór nad stanami magazynowymi). Wdrożenie naszego systemu magazynowego WMS powoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  • Automatyzacja zarządzania magazynem, większa wydajność i lepsza organizacja pracy, skrócenie czasu operacji, eliminacja pomyłek magazynierów, możliwość analizy przebiegu operacji magazynowych.
  • Pełen obieg dokumentów w postaci elektronicznej, możliwość obsługi wielu kontrahentów jednocześnie.
  • Redukcja kosztów magazynowania, lepsze wykorzystanie przestrzeni, sprawne zarządzanie towarem i redukcja strat magazynowych.
  • Obiektywna ocena i monitoring pracowników, kontrola czasu pracy, szybsze wdrożenie nowych pracowników.
  • Lepszy nadzór w czasie rzeczywistym nad stanami magazynowymi, właściwa identyfikacja towaru, jednostek miary i lokacji magazynowych.
  • Poprawienie jakości obsługi klienta.
  • Krótki zwrot z inwestycji.

Nasze doświadczenia z systemami WMS.

Systemy WMS i zarządzanie logistyką… My robimy to od 20 lat. Zdaj się na zaufanych ekspertów-architektów systemów informatycznych do inteligentnego zarządzania logistyką i sprzedażą.

Umów się na spotkanie. Z chęcią porozmawiamy o Twoich potrzebach, opowiemy szczegółowo o możliwościach naszego rozwiązania i wesprzemy Cię w doborze funkcjonalności platformy. Spotkajmy się i razem opracujmy rozwiązanie dla Twojego sukcesu.

Zobacz również inne artykuły o tej i podobnej tematyce na stronie https://itcenter.pl/blog

 

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Na rynku od 1997 roku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Jesteśmy ekspertami w Transformacji Cyfrowej.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Rozumiemy Twój biznes - sprawdź nas.


Rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

KRS: 0000779010
NIP: 9512481556

© ITCenter 2021      Projekt i wykonanie ITCenter