CTA

Jak wdrożyć ERP

dodane: 26 październik przez: Daniel Filipek
Jak wdrożyć ERP

System ERP, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, skrót z ang. Enterprise Resource Planning to oprogramowanie dla małych średnich firm, działające poprzez system aplikacji. Jego celem jest zintegrowanie w danej firmie wszelkich procesów zachodzących podczas zarządzania firmą. Systemy finansowo-księgowe, do których należy ERP tworzą interaktywne środowisko wspierające przedsiębiorcę prowadzącego firmę w zarządzaniu procesami biznesowymi na każdym polu oddziaływania: zarządzania finansami i księgowością, środkami trwałymi w firmie, marketingiem, sprzedażą wytwarzanych produktów, zakupami do produkcji, magazynem, zapasami, bezpośrednią produkcją i serwisem, projektem.

Podstawowe funkcje, jakie uruchamiane są w systemie ERP, to:

 • dostarczanie spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
 • umożliwienie definiowania oraz kontrolowania budżetu
 • zapewnienie możliwości elastycznej dekretacji księgowej
 • umożliwienie pełnego przeglądu bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do raportów i analiz
 • pomoc w  uporządkowaniu procesów i automatyzacji pracy
 • ułatwianie efektywnego wykorzystywania zasobów

System ERP zaczął powstawać w latach 50. XX wieku, jako system do zarządzania magazynem, a wraz z upływem lat rozszerzano jego funkcjonalność aż przekształcił się w wyczerpujący temat – system finansowo-księgowy.

ERP obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji mających miejsce w firmie. Zadaniem systemu jest integracja wszystkich procesów, ich uproszczenie oraz usprawnienie przepływu informacji powstałych wskutek podjętych działań. System ERP charakteryzuje się niezwykle przydatną funkcją, jaką jest możliwość wprowadzenia zmian w czasie rzeczywistym i dane te są dostępne już w momencie podejmowania decyzji.

ERP to system finansowo-księgowy pozwalający na pracę w sieci. Podstawowe cechy tego systemu, to:

 • dostęp do systemu za pomocą przeglądarek internetowych,
 • funkcje umożliwiające zarządzanie kontaktami z klientami firmy
 • narzędzia analityczne na poziomie Business Intelligence,
 • możliwość tworzenia serwisów internetowych, dostęp  z dostępem mają klienci i kontrahenci firmy

Podstawową zasadą dla skutecznego wdrożenia systemu finansowo-księgowego ERP jest właściwa komunikacja. I nie tyle komunikacja pomiędzy wszystkim stronami projektu, chociaż ma to też ogromne znaczenie ile komunikacja na tyle jasna i klarowna, aby każda ze stron rozumiała tak samo wszystkie cele stawiane projektowi. Aby wszystkie strony rozumiały i stworzyły jedną wspólną wizję docelowego kształtu systemu, poznały metody i środki jego wdrażania oraz rozumiały wymagania czasowe i organizacyjne dla całego projektu.

Wszystkie strony muszą być tak samo zaangażowane w proces wdrażania systemu, akceptować początkowe trudności, konieczność przeorganizowania być może zarządzania firmą, być przygotowanym na konkretne i nieuchronne decyzje, jakie muszą zapadać podczas wdrażania projektu.

Im większa firma, tym proces komunikacji ma większe znaczenie, szczególnie gdy firma jest rozproszona geograficznie. Uznaje się, że aby projekt zakończył się sukcesem i z sukcesem był wdrażany w długim okresie czasu, każdy pracownik firmy powinien znać cele projektu w perspektywie bezpośredniej dla pracownika oraz w odległej dotyczącej całej firmy.

Kluczowym elementem wdrażania systemu ERP jest wnikliwe zdefiniowanie wymagań, jakie w przyszłości będzie musiał spełniać nowy system. Należy po obu stronach projektu rozpoznać potrzeby danej firmy oraz problemy, z jakimi się aktualnie zmaga. Pisemna wersja projektu musi zawierać spójny, rzetelny i jasny opis wszystkich procesów zachodzących w firmie. Dopiero w kroku następnym następuje projekt optymalizacji tych procesów i wzajemne ich powiązanie. Wszystkie decyzje podejmowane na etapie projektu powinny mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości, tak aby firma była w stanie im sprostać. Dlatego na tym etapie ważne jest zaangażowanie w projekt osób, które posiadają największą wiedzę o kolejnych rozpatrywanych procesach.

 

Sprawdź naszą ofertę:
https://itcenter.pl/oferta/oprogramowanie-erp-dla-msp/erp-2/

 

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Na rynku od 1997 roku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Jesteśmy ekspertami w Transformacji Cyfrowej.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Rozumiemy Twój biznes - sprawdź nas.


Rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

KRS: 0000779010
NIP: 9512481556

© ITCenter 2021      Projekt i wykonanie ITCenter