Dostawcazaawansowanych
usług IT
Integrator rozwiązań i partner
technologiczny
Producent oprogramowania
i systemów