Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin
Blog En

SOTiPM

Transport, handel, serwis i usługi
Kierowcy, handlowcy, serwisanci

O systemie

System Obsługi Transportu i Pracowników Mobilnych (SOTiPM) łączy w sobie funkcjonalności, które umożliwiają organizację i nadzór nad eksploatacją środków transportu i jego otoczenia oraz realizację dużej liczby różnego rodzaju zadań cyklicznych lub incydentalnych.

SOTiPM składa się ze skomunikowanych ze sobą modułów, tworzących kompletne i zaawansowane narzędzie do zarządzania procesami logistycznymi oraz zasobami przedsiębiorstwa, a także wspierające pracowników mobilnych w codziennej pracy.

SOTiPM posiada również kompleksową funkcjonalność CRM dla Działu Handlowego przedsiębiorstwa, która umożliwia planowanie kontaktów z potencjalnymi klientami, stworzenie oferty oraz przeniesienie jej warunków na nową umowę zarówno przy użyciu aplikacji mobilnej dla handlowca, jak również z poziomu aplikacji centralnej.

Zobacz demo
Podstawowe funkcjonalności SOTiPM:

Zarządzanie zleceniami transportowymi

Planowanie tras

Realizacja tras i monitorowanie zdarzeń

Rozliczanie transportu

Zarządzanie kontrahentami i umowami

Zarządzanie grafikami i harmonogramami

Mobilna emisja dokumentów

Zarządzanie flotą i wyposażeniem pracowników mobilnych

OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Dla kogo?

SOTiPM sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie, w którym ruch pojazdów oraz praca mobilna na rzecz dużej liczby klientów odgrywa znaczącą rolę w realizacji procesów biznesowych.

Nasze rozwiązanie dedykujemy przedsiębiorstwom, posiadającym flotę pojazdów, realizującym transport, dostawy, usługi serwisowe bądź specjalistyczne w siedzibie klienta oraz sprzedaż w terenie z wykorzystaniem pracowników mobilnych.

SOTiPM jest narzędziem, które pomoże w rozplanowaniu logistyki zleceń cyklicznych i jednorazowych przy uwzględnieniu aktualnie dostępnych zasobów flotowych, osobowych oraz produktowych.

SOTiPM jest idealnym rozwiązaniem, kiedy potrzebujesz:
 • zaplanować pracę z dużym wyprzedzeniem w oparciu o harmonogramy
 • organizować pracę wielu osób jednocześnie
 • zrealizować setki zleceń cyklicznych dziennie
 • monitorować bieżący postęp realizacji zleconych zadań
 • mieć kontrolę nad danymi statycznymi eksploatacji pojazdów m.in. średni czas, średnia km, średni czas/m, średni załadunek, czas jazdy, czas postoju w poszczególnych punktach realizacji zleceń
 • dać pracownikom możliwość wystawiania dokumentów w terenie oraz płynnej emisji dokumentów do aplikacji centralnej i klientów
 • elastycznie reagować na zmiany
 • optymalizować trasy pojazdów oraz czas pracy pracowników mobilnych
 • uzyskiwać automatyczne alerty o zdarzeniach mogących mieć wpływ na płynność realizacji usług w terenie, wymieniać dane i dokumenty oraz komunikować się z pracownikami terenowymi w rzeczywistym czasie

Dzięki naszemu rozwiązaniu usprawnisz pracę:

SOTiPM wspiera pracowników mobilnych:
 • kierowców i dostawców
 • kurierów i konwojentów
 • techników i serwisantów
 • handlowców i merchandiserów
 • kontrolerów i ankieterów

Funkcjonalności

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI TRANSPORTOWYMI

 • Mechanizm generowania zleceń transportowych (automatyczne generowanie zleceń trasowych oraz poszczególnych pozycji punktów odbioru w oparciu o częstotliwość określoną w umowie oraz przypisanego do umowy kierowcy).
 • Tworzenie zleceń technicznych w oparciu o kalendarz np. mycie pojazdu czy serwis mechaniczny. Możliwość dołączenia do danego zlecenia plików.
 • Mechanizm grupowej modyfikacji zleceń w zakresie: zmiany kierowcy, pojazdu, pozycji zlecenia/usługi, rozpoczęcia trasy.
 • Modyfikacja zleceń w zakresie m.in. zmiany terminu czy trasy, blokowania poszczególnych zleceń.
 • Podgląd aktualnych pozycji pojazdów, statusu realizacji zleceń, alertów i zdarzeń. Historia zmian i modyfikacji zleceń.
 • ZARZĄDZANIE GRAFIKAMI I HARMONOGRAMAMI

 • Tworzenie zleceń w oparciu o kalendarz i zasoby osobowe oraz dostępną flotę.
 • Przesuwanie wygenerowanych zleceń trasowych na podstawie kalendarza dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Zarządzanie harmonogramami zdarzeń (planowanie, realizacja, obsługa zdarzeń cyklicznych).
 • Obsługa zastępstw kierowcy w określonym okresie czasu.
 • Bieżące monitorowanie dostępności zasobów oraz środków transportu.
 • Wyświetlanie zadań do realizacji w punkcie zlecenia na dany dzień.
 • Tygodniowy widok zleceń z wyszczególnieniem najważniejszych danych zleceń.
 • Zapamiętywanie zmiany kolejności dla przyszłych i obecnych zleceń zgodnie ze zleceniem trasowym realizowanym w poprzednim okresie cyklu.
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI (FLOTĄ, PRACOWNIKAMI, WYPOSAŻENIEM)

 • Harmonogramowanie pracy kierowców.
 • Prezentacja: danych kierowcy użytkującego pojazd, stanu załadunku pojazdu, ilości obsłużonych klientów, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, ładowności pojazdów, kubatury.
 • Monitorowanie dostępności zasobów (m.in. środków transportu).
 • Wolne przestrzenie ładunkowe.
 • PRZEPŁYWY MAGAZYNOWE - dodawanie i obsługa stanów magazynowych artykułów i stanów odpadów.
 • Obsługa stanu magazynowego kierowcy oraz pojazdu (bilans przyjęć i wydań), formularz przekazania pojazdu.
 • ZARZĄDZANIE UMOWAMI

 • Historia zmian kartotekowych, aneksowanie umów, obsługa cenników i operacji grupowych.
 • Definiowanie i konfiguracja dostaw/odbiorów na podstawie cykliczności w umowie (wybór: artykułu, typu dokumentu, kierowcy, dnia tygodnia oraz ilości.
 • Status umowy ma wpływ na generowanie automatycznych zleceń z umów np. „zablokowany” blokuje kontrahenta i jego POI.
 • Anulowanie pozycji zleceń oraz całych zleceń, które nie wynikają z umowy.
 • Automatyczna procedura sprawdzająca i aktualizująca istniejące zlecenia o dokonane zmiany w umowach oraz zmiany w punktach odbioru przypisanych do Klienta.
 • Wersjonowanie umów.
 • PLANOWANIE TRAS

 • Planowanie tras jednorazowych, cyklicznych na dany dzień tygodnia z możliwością obsługi tras dalekobieżnych – zlecenia jedno i wielodniowe oraz tryb uczenia się (komiwojażer).
 • Filtrowanie punktów odbioru po rejonach z możliwością wyboru dnia i pory rozpoczęcia oraz przypisania punktu bazowego i końcowego.
 • Grupowanie zleceń w trasy.
 • Możliwość przypisania pojazdu do trasy, zmiany pojazdu na trasie oraz przypisanie jednego bądź wielu kierowców do trasy ze wskazaniem domyślnego kierowcy.
 • Możliwość przypisania wygenerowanej już trasy na późniejszy/przyszły okres ustalając datę, porę jej uruchomienia oraz okres aktywności/stosowalności w harmonogramie.
 • Dobieranie środków transportu i obsady jedno- lub wieloosobowej.
 • Możliwość wyznaczenia postoju, pauzy, zmiany pojazdu, zmiany naczepy, odłączenia naczepy itd.
 • MONITOROWANIE REALIZACJI ZLECEŃ

 • Możliwość wyboru z listy dostępnych w danym momencie tras, pojazdów oraz kierowców i wizualizacja ich na mapie.
 • Bieżący podgląd pozycji pojazdu na trasie dzięki integracji z modułem GPS, pobieranie parametrów podróży oraz pobieranie danych kosztowych.
 • Okno stanu zaawansowania trasy wg POI z godziną planowaną oraz godziną faktyczną rozpoczęcia obsługi danego punktu.
 • Pasek kompletacji/stanu zaawansowania trasy z zaznaczonymi punktami odbioru z możliwością prześledzenia historii trasy w czasie rzeczywistym przeglądając w odpowiednim tempie rekord z przebiegu trasy.
 • Dane statystyczne pojazdu m.in.: średni czas, średnia km, średni czas/km, średni załadunek, czas jazdy, czas postoju w POI, czas pobytu poza POI oraz aktualny stan załadunku pojazdu w kg.
 • Informacja o ilości zleceń niezrealizowanych i opóźnieniach w realizacji zleceń oraz zdarzeniach, które mogły mieć na to wpływ.
 • GENEROWANIE DOKUMENTÓW

  OBSŁUGIWANE DOKUMENTY OPERACYJNE:

 • Dokumenty Magazynowe: MW, MP, PW, RW, WZ, PZ, REM-Remanent, MDR-Montaż rozchód, MDP- Montaż przychód
 • Dowód dostawy
 • Dokumenty Handlowe – weterynaryjne
 • KPO - Karta przekazania odpadów
 • POB - Protokół przekazania odpadów
 • DPU - Dokument potwierdzający unieszkodliwienie
 • Karta drogowa
 • List przewozowy
 • Zlecenie trasowe
 • Zgłoszenie / zapotrzebowanie
 • Protokół przekazania / odbioru
 • OBSŁUGIWANE TYPY DOKUMENTÓW STATUTOWYCH I HANDLOWYCH

 • Oferta
 • Umowa
 • Zamówienie od klienta i do dostawcy
 • Faktury i korekty faktur sprzedaży
 • Ankieta klienta
 • TWORZENIE ANKIET, DOKUMENTÓW WŁASNYCH ORAZ RAPORTÓW SYSTEMOWYCH

 • Możliwość tworzenia ankiet bezpośrednio na urządzeniu mobilnym oraz ich późniejszej edycji w aplikacji centralnej
 • Możliwość masowego eksportu dokumentów
 • Obsługiwanie podpisu dokumentów certyfikatem kwalifikowanym
 • Wysyłka dokumentów przy użyciu e-mail
 • RAPORTOWANIE:

 • Historia zmian w trasach
 • Opóźnienia realizacji trasy
 • Tygodniowy raporty transportowy
 • Koszt obsługi trasy w podziale na kontrahentów
 • Historia zleceń transportowych oraz historia odbiorów planowanym i zrealizowanych w danym punkcie kontrahenta
 • Rozliczenie kierowców - raporty porównawcze kierowców – dane statyczne kierowców w danym miesiącu oraz pomiędzy miesiącami
 • Rzeczywisty koszt według poszczególnych kierowców (obciążenie kierowcy Km/Kg/KPO w danym okresie)
 • Czas pracy kierowcy (grafik pracy kierowców z godzinami rozpoczęcia, zakończenia pracy)
 • Koszt eksploatacji pojazdu
 • Sumowanie kosztów transportowych
 • INTERFEJSY I SERWERY USŁUG:

 • Integracja z mapami (Emapa, Google Maps)
 • Współpraca z urządzeniami mobilnymi
 • Archiwizacja dokumentów mobilnych oraz zewnętrznych
 • Integracja bazodanowa z innymi systemami
 • Serwery usług do: walidacji tras i generowania zleceń, generowania PDF i wysyłki e-mail, alertowanie dash/e-mail/sms
 • Serwery usług – obsługa odczytu danych z GPS
 • TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE SOTIPM:

 • GPS – śledzenie realizacji procesów
 • GPRS – pakietowe przesyłanie danych GSM
 • GS1 – globalny system kodowania jednostek logistycznych
 • RFID i EAN – obsługa etykiet elektronicznych i kodowania artykułów
 • Dashboard Menadżerski

  1. AKTYWNOŚCI

  • ilość km/dzień
  • ilość kierowców pracujących
  • ilość punktów realizacji usługi

  2. KONTRAHENCI

  • zablokowane punkty realizacji usługi
  • wygasające umowy
  • podgląd odbiorów i dostaw wynikających z umowy

  3. TRASY

  • uruchomione
  • zaplanowane
  • opóźnione
  • o czasie
  • awizowane punkty realizacji usługi

  4. KIEROWCY

  • nieaktywni/aktywni
  • wygasające dokumenty
  • planowana niedostępność (7 dni)

  5. Pojazdy

  • nieaktywne/aktywne
  • wygasające dokumenty
  • planowana niedostępność (7 dni)
  • w trakcie trwania naprawy/przeglądu
  • planowane zdarzenia (serwis, zmiana opon, mycie)

  PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DASHBOARDU:

  SOTiPM RTM (Real Time Monitoring)

  SOTiPM RTM to aplikacja całoekranowa przeznaczona dla dyspozytorów, służąca do monitorowania i kontroli realizacji tras (obsługa do 4 indywidualnie konfigurowalnych ekranów do 70’’).

  Z wykorzystaniem Google Maps aplikacja prezentuje lokalizację wszystkich typów POI, pojazdów, zdarzeń związanych z pojazdem, trasy pojazdu oraz wektora ruchu. Możliwa jest również prezentacja warstw mapy np. ruch na drogach (usługa Real Time Traffic), dzięki czemu możliwa jest weryfikacja opóźnień powstających na trasie.

  Aplikacja jednocześnie prezentuje informacje i stan wszystkich tras zleconych na dany dzień (w postaci kafelków). Po wybraniu określonej trasy prezentuje wszystkie aktualne informacje związane z wybranym zleceniem trasowym i porównuje je z danymi historycznymi z poprzedniego miesiąca, prezentując współczynnik zmiany oraz trend okresowy.

  SOTiPM B2B - Panel Klienta

  Panel Klienta SOTiPM B2B jest platformą typu Self-Service, która daje klientom m.in. możliwość:
  • samodzielnego stworzenia zapytania ofertowego
  • prostego zamówienia usług lub dostaw
  • zaproponowania zmian w usługach lub dostawach, które zostały już zaplanowane lub wynikają z aktualnej umowy
  • zarejestrowania zakupionego produktu
  • zarejestrowania reklamacji lub zlecenia naprawy serwisowej
  • zarządzanie firmowymi zleceniami, reklamacjami, zamówieniami.

  Dzięki funkcjonalnościom Panelu Klienta, kontrahenci otrzymują dostęp do najważniejszych informacji o przebiegu współpracy – umowach, zamówieniach, statusach zleceń, a także dokumentów, które towarzyszą poszczególnym etapom realizacji zleceń – listy przewozowe, warianty ofert cenowych, faktury.

  W SOTiPM B2B kontrahent sprawdzi terminy zaplanowanych usług na wygodnym i czytelnym harmonogramie w postaci kalendarza, a jeśli zaistnieje taka potrzeba będzie mógł zaproponować zmianę, która ekspresowo trafi do jego opiekuna biznesowego.

  strzalki

  Ponadto SOTiPM B2B to wygodne miejsce dla szybkiej i bezpośredniej komunikacji między Klientem, a jego opiekunem handlowym czy technicznym.

  Aplikacje mobilne

  SOTiPM MOBILE

  Aplikacja mobilna SOTiPM Mobile jest zaawansowanym, wysoko konfigurowalnym narzędziem, podlegającym adaptacji wdrożeniowej. Zoptymalizowana jest do realizacji zaawansowanych procesów obsługi klienta w terenie w sposób szybki, kompleksowy i całkowicie elektroniczny, dostarczając informacji w czasie rzeczywistym. Skierowana do pracowników mobilnych.

  Przystosowana do systemu Android od wersji 4.4.2 do najnowszej. Aplikacja obsługuje druk, skanowanie kodów kreskowych, robienie zdjęć, geolokalizację. Wydajna i prosta w użyciu.
  Podstawowe funkcjonalności

  Podgląd planu dnia oraz planu pracy na kolejne dni (okres regulowany)

  Wizualizacja trasy oraz POI na mapie Google, nawigacja do wybranego POI, informacje o kliencie i zadaniach do wykonania

  Obsługa trafficu, zdarzeń, zapamiętywanie kolejności obsługiwanych klientów, sporządzanie adnotacji, zamawianie usług i modyfikowanie harmonogramów

  Generowanie dokumentów z podpisem, wydruk, auto-wysyłka e-mail

  Moduł komunikatora Kierowca - Dział Transportu

  Obsługa stanu magazynu pracownika z okresowym rozliczaniem/zatowarowaniem

  Wysyłanie powiadomień SMS do klientów, informujących o zbliżającym się terminie odbioru czy wizyty (kierowca w drodze)

  Możliwość zamówienia usługi oraz artykułów podczas wizyty u klienta

  Możliwość tworzenia i wypełniania ankiet na urządzeniach mobilnych

  SOTiPM MOBILE MANAGER

  Aplikacja mobilna SOTiPM Mobile Manager przeznaczona jest dla kierowników i logistyków zarządzających codzienną pracą pracowników mobilnych. Aplikacja umożliwia m.in. autoryzację operacji, planowanie pracy i monitorowanie stanu realizacji, bieżącą kontrolę nad zdarzeniami oraz szybką komunikację z pracownikami w terenie.
  Podstawowe funkcjonalnosci

  Prezentowanie dashboardu realizacji tras

  Kontrola pozycji/aktywności wybranych tras

  Wyświetlanie informacji o zdarzeniach związanych z realizacją trasy

  Podgląd planu dnia pracy wybranego kierowcy/trasy

  Podgląd stanu alokacji zasobów – kierowców i pojazdów

  Walidacja operacji wymagających zgody dyspozytora np. zmiana pojazdu, zmiana kolejności w trasie (zakres wymagający walidacji podlega konfiguracji)

  Obsługa komunikatów przekazywanych przez kierowców oraz wysyłka komunikatów do kierowców

  Prezentowanie zadań do wykonania przez użytkownika SOTiPM Mobile Managera

  PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH W PRZEJRZYSTEJ I CZYTELNEJ FORMIE GRAFICZNEJ

  Korzyści wdrożenia

  Zmniejszenie czasu pracy na obsługę operacji transportowych

  Zmniejszenie kosztu operacji transportowych

  Synchronizacja procesów organizacji transportu pomiędzy oddziałami

  Automatyzacja planowania tras poprzez implementację algorytmów heurystycznych, aktualnie wykorzystywanych w firmie

  Optymalizacja tras

  Usprawnienie procesu tworzenia dokumentów spedycyjnych

  Umożliwienie kontroli przebiegu trasy

  Serwis do alterowania zdarzeń email/sms

  Ulepszona komunikacja z klientem poprzez zastosowanie elektronicznej platformy wymiany informacji

  CHCESZ ZDOBYĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ?
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE OBSŁUGI TRANSPORTU I PRACOWNIKÓW MOBILNYCH

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od firmy ITCenter – Computer Media Consultants Sp J.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ITCenter – Computer Media Consultants Sp. J. z siedzibą w Warszawie (02-784) przy ul. Romera 10/E.04 w celach marketingowych. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania i usuwania.  Krótko o nas

  Spółka informatyczna. Od 20 lat na rynku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

  Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

  Kompetentni, operatywni, skuteczni. Sprawdź nas.

  Dostarczamy rozwiązania dla Twojego sukcesu.

  Jak nas znaleźć

  ITCenter
  Computer Media Consultants Sp. J.


  ul. Romera 10
  02-784 Warszawa
  Zobacz na mapie

  KRS: 0000132438
  NIP: 5361326240

  Polityka prywatności
  Nota prawna

  gowork
  © ITCenter 2018      Projekt i wykonanie ITCenter
  Wersja na komputer
  Scroll Up